Ugrás a tartalomra

Általános Szerződéses Feltételek

Az alábbi feltételek 2023. október 1-től érvényesek. A 2023.09.30-ig érvényes Általános Szerződési Feltételek az alábbi linkre kattintva elérhetőek.

I. Általános Szabályok

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a KétIgen Alapítvány (székhely: 2626 Nagymaros, Dózsa György út 11., adószám: 19139685-1-13), mint jogtulajdonos, vagy szolgáltató (továbbiakban: “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.ketigen.com weboldal használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalakon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra, rendezvényekre, képzésekre.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására/termékére feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését/feliratkozását, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, vagy „Ügyfél”) – amelyre a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai vonatkoznak. A Megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Kérjük, hogy lehetőség szerint teljesen olvassa el az alábbi feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:

 • A szolgáltató weboldalának megnevezése: www.ketigen.com
 • A szolgáltató neve: KétIgen Alapítvány
 • A szolgáltató székhelye: 2626 Nagymaros, Dózsa György út 11.
 • Nyilvántartási száma: 13-01-0004018
 • Adószáma: 19139685-1-13
 • A Szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@ketigen.com
 • Telefonszáma: +36 20 77 77 222

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

1. Alapvető rendelkezések:

1.1 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2 Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2020. május 26-tól visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

1.3 A weboldal tartalmát és az azon keresztül megrendelhető szolgáltatásokat, termékeket és a szolgáltatás során megvásárolható vagy kapott írásos és szóban elhangzó információkat és anyagokat szerzői jogok védik. Kijelentjük, hogy a KétIgen Alapítvány birtokolja a fent említett információkat és anyagokat. A www.ketigen.com oldal tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a Szolgáltatótól származó információk, cikkek, megjelenések, bármely írásos-, hang-, videó anyagok árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.

1.4 Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt szolgáltatások, hozzájuk kapcsolódó termékek és információk a részvételi díj megfizetése ellenében a Megrendelők rendelkezésére állnak, amelyeket a Megrendelők kizárólag saját céljukra használhatnak fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése írásbeli engedély nélkül szigorúan tilos.

A mindekori hatályos és vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalunkon.

II. Képzések / szolgáltatások, azok igénybevétele, megrendelések, részvételi díjak, díjfizetés

2. Képzések/szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

2.1 A weboldalon elérhető képzések és szolgáltatások köre különböző, párkapcsolat-gazdagító műhely körébe tartozó, a megfelelő kapcsolathigiénia eléréséhez szükséges, képzésen alapuló, önfejlesztő és szabadidős tevékenységekhez kapcsolt termékeket és szolgáltatásokat tartalmaz. Szolgáltatásink között élő vagy online, személyes és csoportos képzéseket, előadásokat, egyéb rendezvényeket és eseményeket tartalmaz, melyek közül néhány online közvetítésben, letölthető formátumban, vagy online megtekinthető formátumban is megrendelhető és megtekinthető. A szolgáltatások és termékek körének bővítésére fent tartjuk a jogot. Minden szolgáltatásra és termékre csak azok megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – termékenként és szolgáltatásonként eltérhetnek egymástól.

Jelenleg elérhető képzések:

 • csoportos hét alkalmas képzés;
 • csoportos hétvégébe sűrített képzés;
 • nyolcszemközti hét alkalmas képzés;
 • online páros önképzés.

2.2 A megrendelhető képzések tekintetében, a weboldalunkon megtekinthetők az adott szolgáltatás részletei. Jelentkezni, a képzést megrendelni a ’Jelentkezési űrlap’ megfelelő kitöltésével és beküldésével lehet. Itt a Látogató megtalálja a szolgáltatás ismertetőjét, a díjakat, esetenként kedvezményes díjakat és aktualitásait, valamint a megrendelés lehetőségét, amennyiben az adott képzés / szolgáltatás rendelhető. A Jelentkezési űrlap kitöltésével, az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, az előleg bankkártyás befizetésével vagy átutalásával, és az elektronikus számla kiállthatóságáról szóló kérdés megválaszolásával, majd a „Küldés” gombra való kattintással jelentkezhetnek, vagy megrendelhetik a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. A megrendelés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et – amit az utolsó adatmező bejelölésével kötelezően megerősít – és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott email címre a megrendelésről. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a jelentkező, vagy megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb értéket adó információs tartalmakat küldjön neki.

A termékek/szolgáltatások díjai, fizetési módok

2.3 A Megrendelőnek lehetősége van – ha ezen igényét írásos formában előre jelzi a Szolgáltató felé – részletfizetési lehetőséget vagy szociális alapon díjkedvezményt kérni. A Szolgáltató írásos belegyezésével egy egyéni megállapodás jön létre a díjfizetés ütemezéséről vagy a díjkedvezmény mértékéről.

2.4 A szolgáltatás igénybevétele, a képzésen történő részvéte feltétele a jelentkezési/megrendelési lap, vagy űrlap kitöltése (valós adatok megadásával!), valamint annak az előlegnek / teljes képzési díjnak a kifizetése a meghatározott fizetési határidőn belül, de legkésőbb a szolgáltatás időpontját megelőzően.

A termékek és szolgáltatások díjait a jelentkezési űrlapokon elérhető fizetési módokon lehetséges kiegyenlíteni. Az elérhető fizetési módok eseményenként és termékenként eltérőek lehetnek és esetenként pénzintézeti és/vagy kezelési költséget is tartalmazhatnak. A fizetési módok bármikori egyoldalú megváltoztatására a jogot fenntartjuk! Az szolgáltatások és termékek aktuális díjairól és feltételeiről a weboldalán tájékozódhat.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

2.5 A Szolgáltató fenntartja a jogot a rendezvények időpontjának áthelyezésére, amennyiben a jelentkezők száma nem haladja meg a Szolgáltató által megfelelőnek ítélt létszámot. Ebben az esetben a már befizetett teljes díj visszakérhető vagy másik képzés időpontban használható fel.

2.6 Kérés esetén a Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi! A számla elektronikus aláírással és időbélyeggel van ellátva, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.

Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az imént említett program a számla hitelességének ellenőrzésére is alkalmas. Ha az Ügyfél jelzi a Szolgáltató felé ezen igényét, úgy a Szolgáltató a hitelesség ellenőrzésének menetéről írásos segédletet küld meg az Ügyfél részére. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.

Az Ügyfél nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Azonban papír alapú számla igényét Ügyfeleinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Ügyfél, írásos formában előre jelzi ezt felé a Jelentkezési űrlap kitöltésekor.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bizonyos megrendelésformák esetén papír alapú számlát állítson ki és küldjön ki az Ügyfél számára.

3. Szolgáltatási jogviszony

3.1 A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a megrendeléssel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

3.1 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással;

Egy eseményen való részvételre történő jelentkezés esetén, az esemény megkezdése előtti 30. napig bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásos nyilatkozatával a létrejött jogviszonyt felmondani.

Amennyiben az Ügyfél a részvételi díjat – előleget, vagy részletfizetés igénylése esetén az 1. részletet – a jelentkezéskor kapott visszaigazolásban leírt határidőre (8 napon belül) nem fizeti meg, úgy ezen szerződés automatikusan megszűnik, és az Ügyfél nem jogosult részt venni a megjelölt képzéseken. Jelentkezését a Szolgáltató automatikusan törli.

A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult versenyérdek-ellentét okán bizonyos természetes-, vagy jogi személyek jelentkezését indoklás nélkül visszautasítani.

A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

3.3 A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett terméket, vagy szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon/minőségben biztosítja a megrendelőknek.

3.4 A Szolgáltató jogosult a meghirdetett események témájának, időpontjának, helyszínének, valamint az előadók személyének az egyoldalú módosítására – ideértve az egyes meghirdetett események törlésének lehetőségét is, amennyiben a módosítás vagy a törlés a Szolgáltató érdekkörén kívül álló, elháríthatatlan külső esemény (pl. előadó betegsége vagy halála, vis maior helyzet) miatt szükségessé válik. A tréningek esetleges törléséről illetőleg időpont-, vagy helyszín módosulásáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosítással érintett esemény időpontjától számított három munkanappal megelőzően értesíteni.

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben az előadások megtartásra kerülnek az előadó személyének megváltoztatásával vagy más egyedi, Ügyfelek által írásban nem kifogásolt megoldás révén, akkor pénzvisszafizetésre a Szolgáltató nem kötelezhető.

3.5 A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására mindazon esetekben, amikor a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli, illetve amikor a Szolgáltató gazdasági vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be a következők szerint:

 • a hazai vagy nemzetközi jogszabályi környezet változása megköveteli a jelen ÁSZF módosítását, vagy
 • változás következik be a Szolgáltató alapadataiban, elérhetőségi vagy banki adataiban, esetleg az online fizetési rendszerre vonatkozó adatokban, vagy
 • az Alapítvány döntése szerint módosítani szükséges a termékek/szolgáltatások esetén rögzített elérhető fizetési módokat (pl. részletfizetési lehetőségre vagy szociális alapon díjkedvezményre nézve), vagy
 • a Szerzői jogoknál kifejtett rendelkezések módosítása szükséges az előírásoknak az általános technikai fejlődéshez történő adaptációja (pl. új típusú infokommunikációs eszközök vagy újfajta online/kommunikációs csatornák megjelenése, stb.) érdekében.

Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

3.6 A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a termékek/szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és az akció időtartalmáról köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani. Az weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek, vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

A különböző kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt vagy %-ban meghatározott kedvezményt biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak.

3.7 A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási, képzési díjakat maga határozza meg, kérjük az aktuális díjakról mindig tájékozódjon a honlapokon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.

Az Ügyfél jogai és kötelezettségei

3.8 Az Ügyfél (vagy az általa meghatározott résztvevő, vagy felhasználó) a befizetett szolgáltatáson / eseményen jogosult részt venni, és jogosult a leírt szolgáltatások igénybevételére. A Résztvevő jogosult a rendezvényen megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

3.9 Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a képzés megkezdéséig jelezni a Szolgáltató felé, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató felelősséget nem tud vállalni.

3.10 Az Résztvevő a rendezvényen köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel az esemény megtartását, valamint a többi résztvevőt nem zavarja! Különös tekintettel a zaklató, közízlést, és emberi méltóságot sértő megnyilvánulásokra! Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására! Ilyen esetben a részvételi díj bármely formában történő visszatérítése sem lehetséges.

III. A megrendelt szolgáltatás lemondása, a képzések szerzőjének jogai

4. Képzések lemondása

4.1 A tréning megkezdése előtt 30 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül. A tréning megkezdése előtt 30 napon belül a tréning a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra, beszámítható másik tréningrészvételbe írásos megegyezés alapján.

4.2 Képzést, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban az info@ketigen.com címre küldött levélben lehetséges. Ezt a lemondó levelet 24 órán belül a Szolgáltató köteles visszaigazolni, szintén írásban. A két levél együttesen igazolja, hogy a tréning lemondásra került. Amennyiben a lemondó levélére 24 órán belül a Lemondó nem kap választ, úgy azt haladéktalanul köteles jelezni a Szolgáltató felé a +36 20 77 77 222–as telefonszámon.

5. Szerzői jogok

5.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a KétIgen Alapítvány és más – az ÁSZF-ben meg nem nevezett – személyek tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

5.2 Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése csak a KétIgen Alapítvány engedélyével lehetséges.

5.3 A Résztvevő beleegyezik, hogy a tanfolyamon elkészült munkáit a Szervező nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

5.4 A Résztvevő továbbá tudomásul veszi jelen szerződés elfogadásával, hogy a rendezvényeken a Szervező megbízásából készített hangfelvételeken, videó-anyagokon és képeken szerepelhet. Esetleges szereplését tartalmazó képeket, videó-felvételeket és hanganyagokat a Szervező szabadon felhasználhatja, nyilvánosan megjelenítheti és ezzel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen anyagi követelést nem támaszthat, panasszal nem élhet. A Résztvevő megjelenítéséből fakadó nemtetszését privát megkereséssel jelezheti a Szolgáltató felé, ezen kéréseknek a Szolgáltató igyekszik eleget tenni, de erre nem kötelezhető.

6. Záró rendelkezések

6.1 Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára vagy szolgáltatására.

6.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Résztvevő vagy Jelentkező javára egyoldalú módosítással eltérjen. A mindekori ÁSZF a www.ketigen.com weboldalon folyamatosan elérhető.

Jelen ÁSZF a 2023. október hó 1. napjától hatályos szöveget tartalmazza.

Cookie-k hozzájárulása

Weboldalunk használatának legjobb élménye érdekében szükségünk van az Ön hozzájárulására a cookie-k feldolgozásához. Ezek kis fájlok, amelyeket ideiglenesen a böngészője tárol. Köszönjük, hogy megadta nekünk, és segít nekünk a weboldal további fejlesztésében.